Český Brod

ČESKÝ BROD
Popisované cíle:

Český Brod patří mezi nejstarší česká města. Byl založen na trstenické zemské stezce spojující Prahu s jižní a východní Evropou. Z památek upoutá především chrám sv. Gotharda, pozdně gotická zvonice a stará radnice.

Objednávka Zpět na úvodní stránku